Ceník DS Klub Hrošík - školní rok 2023/2024

Měsíční CELODENNÍ docházka 3-6 let (od 1. 9. po 3. narozeninách) 
5 x týdně celodenně        (7:30 - 17:00) 8.600, - Kč
4 x týdně celodenně        (7:30 - 17:00) 8.100, - Kč
3 x týdně celodenně        (7:30 - 17:00) 7.600, - Kč

Měsíční POLODENNÍ docházka 3-6 let (od 1. 9. po 3. narozeninách) 
5 x týdně polodenně        (7:30 - 14:00) 6.600, - Kč
4 x týdně polodenně        (7:30 - 14:00) 6.100, - Kč
3 x týdně polodenně        (7:30 - 14:00) 5.600, - Kč

Měsíční CELODENNÍ docházka 2-3 roky (do 31. 8. po 3. narozeninách) 
5 x týdně celodenně        (7:30 - 17:00) 4.700, - Kč
4 x týdně celodenně        (7:30 - 17:00) 4.500, - Kč
3 x týdně celodenně        (7:30 - 17:00) 4.300, - Kč

Měsíční POLODENNÍ docházka 2-3 roky (do 31. 8. po 3. narozeninách) 
5 x týdně polodenně        (7:30 - 14:00) 4.500, - Kč
4 x týdně polodenně        (7:30 - 14:00) 4.300, - Kč
3 x týdně polodenně        (7:30 - 14:00) 4.100, - Kč

Informace

smile Platbu za docházku je nutné uhradit vždy nejpozději do 25. dne měsíce předcházejícího měsíci, na který se platba za docházku hradí, a to na základě vystavené faktury.

smile Platba se provádí bankovním převodem na č.ú.: 2101600426/2010.

smile Pokud nebude patba připsaná ani do 5. dne daného měsíce, bez předchozí domluvy s ředitelem dětské skupiny, může být dítě z dětské skupiny vyloučeno a za každý den prodlení Vám bude účtovan poplatek 500,- Kč.

smile Platba za docházku je NEVRATNÁ! Výjimkou je dlouhodobá nemoc, delší jak 2 týdny, kdy je možné poskytnou slevu 50% na následující platbu. 

Platba za docházku NEZAHRNUJE:

smile STRAVNÉ (svačinky a obědy se hradí samostatně) ceník ZDE

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- sociální sítě ----

---odkaz na všechny novinky---

---dotazník pro zápis do DS---

Partneři