Jak vznikla dětská skupina Klub Hrošík

Zakladatelkou dětských skupin Klub Hrošík byla Michaela Petráková. Michaela vystudovala střední pedagogickou školu a následně magisterský studijní program Univerzity Jana Amose Komenského. Jejím oborem byla speciální pedagogika a logopedie. Po absolvování školy nastoupila jako učitelka do státní MŠ a další cenné zkušenosti získávala ve funkci ředitelky firemní školky Ministerstva zahraničních věcí. Dalším krokem v její kariéře bylo otevření soukromé logopedické praxe pro děti i dospělé.

Aby mohla být v častém kontaktu s dětmi a mohla pozitivně ovlivňovat jejich psychomotorický vývoj, rozvíjet slovní zásobu a řečové schopnosti, rozhodla se v roce 2018 založit soukromou školku Hrošík pro děti již od 2 let. Vizí bylo otevřít školku, kde by děti nebyly pouze hlídané, ale byla by zde rozvíjena jejich osobnost po všech stránkách.

V druhé polovině roku 2018 byla zahájena rekonstrukce naší pobočky v Záběhlicích. Rekonstrukci vedla podle svých představ, a tak, aby nová školka splňovala veškeré hygienické, bezpečnostní i technické parametry, které stanovují příslušné zákony a vyhlášky. V lednu 2019 se školka na Praze 10 otvírala.

Míša Petráková

Po dobrých zkušenostech a kladných recenzích od rodičů dětí byla o rok později otevřena, v rámci naší organizace Klub Hrošíci, z.ú., dětská skupina Klub Hrošík na Praze 7, v Holešovicích. Zde byl poskytnut grant od Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost, na vybudování a provoz dětské skupiny. Abychom mohli zajistit snížení „školkovného“ při zachování dřívějších benefitů i rodičům dětí ze školky v Záběhlicích, rozhodli jsme se převést tuto školku též pod organizaci Klub Hrošíci, z.ú. a jako dětská skupina jsme začátkem roku 2022 získali dotaci od MPSV.

Chceme naše dětské skupiny držet v takové kondici, jakou nastavila jejich zakladatelka Míša, která nás bohužel v lednu 2022 opustila.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- sociální sítě ----

---odkaz na všechny novinky---

---dotazník pro zápis do DS---

Partneři